لباس زیر بادی زنانه

لباس زیر بادی زنانه نوعی لباس زیر خاص بوده که در اشکال مختلف, نیم تنه یا تمام تنه وجود دارد. این لباس ها در طبقه بندی لباس ها جزء دسته لباس هایی می باشند که باعث جذابیت بیشتر خانوم ها برای همسرانشان میشوند. اصولا تکراری بودن ظاهر برای ایجاد رابطه عاشقانه با همسر میتواند پس از مدتی باعث کاهش میل و کشش جنسی در همسر شما شود. شیوه های مختلفی از جمله استفاده از داروهای قوی کردن میل جنسی و امثال آن در مواردی جواب داده ولی عادت کردن به این شیوه در دراز مدت بصورت مثبت کمک نمیکند.

new_body_11 new_body_04 new_body_05 new_body_13