lebaszir

شستشوی لباس زیر به روش صحیح

بر خلاف تصور عمومی شستشوی لباس زیر زنانه باید هر روز یکبار تکرار گردد. یا حداقل روزی یکبار تعویض شود چراکه تعویض نکردن لباس زیر یا عدم شسشوی به موقع آن سبب ایجاد عفونت میشود.

lebaszir

همواره توصیه شده جهت شستشوی لباس زیر خود از دست یا مینی واش که با سیستم شستشوی پروانه ی کف کار میکند استفاده کنید و برای جلوگیری از حساسیت پوستی به پودرها یا مواد شوینده در معرض آفتاب خشک شود.

هیچ گاه لباس زیر خود را با لباس های دیگر داخل ماشین لباس شویی نندازید چراکه باعث انتقال میکروب های موجود در لباس های دیگر به لباس زیر شما خواهد شد.

حدالامکان سعی کنید لباس زیر خود را در محیط های مرطوب مانند حمام خشک نکنید چرا که سبب رشد قارچ ها در لباس ها خواهد شد.

همچنین از شستشوی لباس زیر کودکان با لباس های بزرگسالان به شدت خود داری کنید چرا که باعث انتقال انواع باکتری ها و میکروب ها به آنها خواهید شد.