بیشترین فروش لباس زیر در..

چند وقت قبل در یاهو به مقاله جالبی برخوردم که بد ندیدم تا برای شما خوانندگان بخش مجله فروشگاه لباس زیر مای استور نیز ترجمه مختصری از آن را بگذارم

CARINE GILSON

بیشترین خرید و فروش لباس زیر با فروش  ۱۵۶ هزار لباس زیر زنانه اختصاص دارد به زنان انگلیس و این در حالی است که حتی نصف آن را نیز استفاده نمیکنند! جالب اینجاست که بدانید خرید این نوع لباس ها بدون توجه به سایز و شکل ظاهری بوده و فقط حرص خرید لباس دارند.

طبق تحقیقات به عمل آمده ۱۵۶ میلیون از لباسهای زیر در بریتانیا هدر رفته و بدون استفاده مانده است.
در یک نظر سنجی که از ۲۰۰ زن بریتانیایی صورت گرفت معلوم شد که بیش از نیمی از لباسهای زیری که خریده اند بلا استفاده مانده است.
دلیل بیش از نیمی از این استفاده نکردنها راحت نبودن لباس و یا سایز نبودن آنها عنوان شده است.
نکته جالب اینجاست که یک دهم این زنان هنوز سایز واقعی خود را نمیدانند.